Fransk 2 är mer symmetrisk än 1:an tack vare den jämnare fördelningen, knuten sitter dessutom stadigare.

fr2

fra2

Se även:
Fransk 1