Franska knytningar ger en bredare knut än den engelska, bättre för kragar med vid öppning. Mycket lättknuten.

fr1

fra1

Se även:
Fransk 2