”Klassikern” som är vanligast och enklast att göra. Knuten blir ganska smal och något osymmetrisk.

en1

eng1

Se även:
Engelsk 2 | Engelsk 3